❇️ برای بسیاری از افراد در روزهای سال نو ،زمانی برای تازه شدن، هدف گذاری، و دوباره انرژی گرفتن است. بسیاری از افراد خانه هایشان، اتومبیلشان و محیط کارشان را تمیز و مرتب کنند. ازدواج هم ممکن است به خواب رفته باشد و شکل عادت به خود گرفته باشد. پس بیایید گرد و غبار را بردارید و  یک خانه تکانی انجام دهید. geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",360470,1,750,350,0,0,"content1_html")