در مورد این سوال می توان پاسخ‌های متفاوتی دارد ،به علت اینکه پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود بستگی به شرایطی دارد که به عنوان پیش زمینه این چنین انتخابی می تواند قرار بگیرد.در صورتی که نظارت کامل از طریق نهادهای ذیربط بر فعالیت چنین سایت هایی وجود داشته باشد ونیز تایید هویت به طور دقیق انجام بگیرد تا امکان کلاهبرداری ها و شیادی ها گرفته شود و به طور کلی هر کسی که دلش میخواهد نتواند در ان سایت ها عضو گردد و البته مهم تر از همه اینها آموزش های روانشناسانه و مشاوره‌های کارشناسانه به هنگام فعالیت در این سایت ها از طریق خود این سایت ها به طور دقیق انجام بگیرد و البته روند آگاه سازی به شکلی که هر کسی که در این سایت ها به قصد ازدواج ثبت نام میکند بداند که سایت همسریابی تنها مهم نیست برای معرفی و آشنایی و نه اینکه انتخاب همسر به طور تام و تمام در آن انجام بگیرد بلکه باید قسمت اعظم روند آشنایی و علاقه مندی در دنیای واقعی انجام بگیرد می توان امید داشت که شاید استفاده از سایت‌همسریابی مفید باشد،اما با نبود هر یک از این فاکتورهایی که بیان شد که البته می توان آنها را به صورت ریز تر و دقیق تر نیز مورد موشکافی قرار داد باید به عرض شما برسانم که استفاده از چنین سایتهایی نه تنها کمکی به شما در روند همسریابی و انتخاب همسر شما نخواهد کرد بلکه می تواند و البته قابلیت فراوانی دارد که شما را در روند نامناسبی قرار دهد به گونه ای که نه تنها موفق به انتخاب همسر از فضای مجازی نیز نشوید بلکه حتی در دنیای واقعی نیست نتوانید ازدواج کنید و شاید اگر هم ازدواج نمایید ازدواج ناموفقی خواهید داشت و به جدایی و یا حداقل اختلافات اساسی خواهد انجامید.کارشناسان بسیاری هشدار داده اند که استفاده از سایت همسریابی برای ازدواج به علت ناآگاهانه وارد شدن اغلب افراد می تواند بسیار مضر باشد اما بیان این نکته لازم است که استفاده از فناوری به امکانات جدید هیچ‌گاه به خودی خود نمی تواند مشکل ساز باشد بلکه عدم نگاه جامع و البته سود محوری که این چه سایت هایی نسبت به مقوله ازدواج دارند باعث شده است که تنها و تنها جذب مخاطب و کاربر برای آنها در درجه اول اهمیت باشد و چندان برای آنها اهمیتی نداشته باشد که ازدواج شما چه سرانجامی خواهد یافت و یا حتی برای آنها اهمیتی ندارد که چه اندازه کلاهبرداریها و فریب کاری های و رذایل فردی و اجتماعی در این سایت ها و از طریق آنها می تواند رخ بدهد.شاید در ازدواج موقت و صیغه یابی آگاهی چندان مورد نیاز نباشد اما یقیناً برای ازدواج دائم این مورد بسیار اساسی است مطمئن باشید که شما هیچگاه در سایت همسریابی نمی‌توانید انتخاب راحت و آسان و کاملی داشته باشید اینکه در این سایت‌ها اشاره می‌کنند که این سایت ها فقط نقش معرف را دارند اما چه کسی است که نداند آدمی اول دل برده می گردد و سپس به دنبال توجیه دلبردگی خود خواهد رفت و واقعیت این است که چندان اهمیتی ندارد که شما در فضای واقعی واقعی آن کسی هستید که در فضای مجازی نشان دادید یا نه بلکه بعد از ازدواج و گذشتن مدتی از زندگی متوجه خواهید شد که چه اشتباه بزرگی انجام داده اید.سایت صیغه یابیهمسریابی دائم صیغه یابی سیغهبهترین سایت همسریابیhttp://samipatogh.irبهترین سایت همسریابی صیقه سایت صیغه یابیhttp://v55.ir