گفتگوی درونی این روزهای مندر این روزهای سخت دستگیر دیگران شوید.در روزهایی که حتی ویروس هم می خواهد ما ما نشویم به سمت درد و رنج های دیگران بروید.به جای دستان،روح آن ها را لمس کنید.به قلب اطرافیانتان سلام کنید.زخم های درونشان را ببوسید.با کمی گفتگو به آنها این احساس را بدهید که تنها نیستند.به زبان دوستی ناشناخته، معجزه زندگی دیگران شوید تا روزی انسان دیگری در احوالی خاص معجزه زندگی شما شود.دوست بدارید تا شایسته دوست داشته شدن بشوید.به زبان اریک فروم عاشقی کنید تا شایسته مقام معشوقی شوید.خدا را در دیگران ببینید.خدا خود را در قالب یک یتیم،یک کودک،یک کودک کار،یک همکار،یک دوست،یک بیمار،یک بدهکار،یک فقیر،یک پدر درمانده،یک مادر پیر،و....بر ما آشکار می کند.خدا را دوست بدارید.انسان را دوست بدارید.برای انسانی زیستن باید به انسان ایمان داشت و مومن به انسان بود.مومن به انسان شوید.همه شرایط را باید بهانه ای برای رشد درون خود دانست.این شرایط،شرایط رشد درون ماست.انسان بودن ما به طور دایم در معرض آزمون است.این شرایط،شرایط آزمون میزان انسان بودگی ماست.امیدوار باشید.به زبان گابریل مارسل امید هرگز به معنای داشتن همه توانایی ها نیست.امید به معنای نبود مشکلات نیز نیست.امید یعنی ایمان به این مساله که در این عالم رازی با من همدست است و ما را در شرایط سخت همراهی خواهد کرد.راز عالم چیزی جز یک "تو" نیست.به این تو سلام کنید.به این تو(و نه او یا آنها) یا به راز عالم ایمان بیاورید و با آن گفتگو کنید.امید چیزی جز ایمان به این  راز ناشناخته نیست.راز ناشناخته دیگران یا همان معجزه زندگی دیگران شوید تا دیگری معجزه زندگی شما شود. به راز عالم توکل کنید. منبع : دکتر مهر آیین کانال http://t.me/mostafamehraeen صیغه یابیهمسریابی موقت سیقه سیقهسایت تبادل لینک اتوماتیکسایت تبادل لینک هوشمندتبادل لینک سه طرفهآهنگ جدید شادمهرخرید آنلاینازدواجهمسریابی دو آشنا دو باور  سایت همسریابی دوهمدم آدرس جدید سایت همسریابی دو همدل دوهمراز دوهمسان دورستگار آرزوها نگار گل من سایت اغاز نو سایت جعفر اردبیلی ازدواج موقت آناهیتا همسریابی بهترین همسر سایت همسریابی طلاب صیغه یابی احساس سایت حافظون سایت همسانگزینی ازدواج موقت هلو لاو ایران سایت همسریابی مونس موقت صفحه ثبت نام سایت همسریابی نازیار سایت صیغه یابی امید سایت همسریابی ازدواج دائم پیوند سایت سارا کانال تلگرام ستیا کانال تلگرام سایت همسریابی شیدایی صیغه یابی طهوران توبی همسریابی توران سایت همسریابی ایرانیان سایت یک جفت سایت زنانه سایت همسر یابی رایگان سایت تبادل لینک اتوماتیک سایت آنیل دوست پسریابی سویل صیغه یابی ایران صیغه سایت صیغه من همسریابی پروین زمانی سایت همسریابی همدلی ونوس آدرس جدید سوزان سایت صیغه یابی تهـران شیدایی زنجــان سایت صیغه یابی مازندران سایت صیغه یابی مرکـزی شیدایی بستان آباد سایت صیغه یابی مرند شیدایی ورزقان سایت ازدواج دائم ماکو سایت ازدواج نائین سایت صیغه یابی خمینی شهر سایت شیدایی در گناوه سایت ازدواج لردگان شیدایی مانه و سملقان سایت صیغه یابی بردسکن همسریابی شهر درگز سایت صیغه یابی قوچان سایت صیغه کاشمر سایت صیغه یابی خلیل آباد سایت ازدواج رامهرمز شیدایی قیروکارزین شیدایی خرم بید سایت ازدواج ممسنی سایت شیدایی در استهبان سایت همسریابی شهر منوجان سایت همسریابی موقت ثلاث باباجانی سایت همسریابی سر پل ذهاب همسریابی آزادشهر سایت صیغه یابی سیاهکل سایت صیغه یابی فومن سایت صیغه موقت کوهدشت سایت ازدواج دائم پارسیان سایت صیغه یابی سیریک سایت صیغه ملایر شیدایی اردکان سایت شیدایی در مهریز سایت ازدواج حاجی آباد سایت صیغه موقت خوشاب سایت شیدایی در فنوج سایت همسریابی هیرمند شیدایی مهرستان سایت ازدواج دائم جزیره تنب کوچکشیدایی