عشق؛راه تحمل این زندگی۱.چگونگی تحمل شرایط زندگی در جامعه این روزهای ما تبدیل به پرسش بخش های زیادی از جمعیت جامعه شده است.افراد زیادی را میبینیم که از افسردگی،پوچی،بی معنایی و ناتوانی روحی در تحمل این زندگی سخن می گویند.۲.بودلر،شاعر بزرگ،پاسخی زیبا به این پرسش می دهد.او معتقد است تنها راه تحمل این بار تحمل ناپذیر "مستی" است.بودلر می گوید برای تحمل این جهان تنها باید مست بود،چه مست شراب،چه مست شعر و چه مست پرهیزگاری.مست شوید تا بتوانید این زندگی را تحمل کنید.۳.اریک فروم،فیلسوف برجسته، معتقد بود تنها راه تحمل این زندگی "عشق" است.فروم مستی با شراب یا سکس یا کار زیاد یا پول را نوعی راه حل دروغین برای مقابله با بار این جهان می دانست.فروم باور داشت که ما ممکن است بواسطه مستی با شراب یا سکس یا پول به طور موقت از این جهان فاصله بگیریم و قادر به تحمل بار واقعیت شویم،اما با پریدن اثر این مستی موقت در حالی که ضعیف تر شده ایم با واقعیت سرسخت زندگی روبرو می شویم.فروم عشق واقعی را تنها راه تحمل این جهان می دانست.از نگاه فروم عشق واقعی یعنی "بخشنده بودن".فروم باور داشت برای بخشنده بودن نیازی به ثروتمند بودن نیست.برعکس،ما چون بخشنده هستیم،ثروتمندیم.اگر فیگور بخشش را بپذیری،آنگاه ثروتمندی.او معتقد بود تنها راه تحمل این جهان رفتن به سوی انسانهای دیگر،عاشقی کردن و بخشنده بودن است:بخشش وجود خود.۴.آنچه که نوشتم به معنای غیر سیاسی شدن و بی اعتنا شدن به نقش ساختارهای سیاسی و اقتصادی در ساختن این زندگی پر از رنج امروزی نیست.برعکس،امروزه عشق کنشی است سیاسی که مانع از جدا شدن مردم از یکدیگر می گردد.بزرگترین برگ برنده قدرت در اعمال فشار خود بر جامعه گیر انداختن مردم در خلوت و تنهایی زندگی و مشکلاتش و شلیک به آنها است.عشق ورزیدن به یکدیگر در معنایی که فروم از آن سخن می گوید یعنی اینکه قدرت نمی تواند شما را به تنهایی گیر بیندازد و مرگ شما را رقم بزند.برای سیاسی بودن باید عاشق بود.منبع: کانال تلگرامی رخداد تازه ( استاد جامعه شناسی و فلسفه دکتر مصطفی مهرآیین) صیغه همسریابی سیقه صیغه یابیسایت تبادل لینکتبادل لینک خودکارتبادل لینک وبلاگدانلود آهنگ شادسایت فروشگاهسایت همسریابی مجاز در ایرانهمسریابی دو آشنا همسریابی دوباور  دو همدم سایت دو همدل دوهمراز دوهمسان دورستگار آرزوها نگار گل من صیغه یابی آغاز نو مؤسسه فرهنگی خانواده امین همسریابی آناهیتا همسریابی بهترین همسر بهترین سایت همسر یابی  صیغه یابی احساس ازدواج موقت حافظون سایت همسان گزینی همسریابی موقت هلو همسریابی لاو ایران  همسریابی مونس یاب  سایت اینترنتی صیغه سایت همسریابی نازیار سایت امید همسریابی تلگرام پیوند سارا همسریابی ستیا ازدواج دائم شیدایی صیغه یابی طهوران طوبی 24 توران ایرانیان خانم یگانه سایت یک جفت سایت زنانه سایت همسر یابی رایگان سایت تبادل لینک رایگان سایت آنیل دوست دختریابی سویل ازدواج موقت ایران صیغه صیغه یابی صیغه من سایت پروین زمانی سایت شیدایی در اصفهـان سایت شیدایی در قـزوین سایت ازدواج موقت گلسـتان سایت شیدایی در گیـلان سایت همسریابی موقت مازندران سایت صیغه یابی آذرشهر سایت همسریابی شهر جلفا سایت همسریابی موقت تکاب سایت همسریابی موقت ماکو سایت صیغه موقت نقده همسریابی برخوار سایت صیغه موقت لنجان شیدایی خوانسار همسریابی شهر جم سایت ازدواج کرج سایت شیدایی در شهرکرد سایت صیغه موقت خواف سایت صیغه جغتای سایت صیغه خلیل آباد سایت صیغه یابی سربیشه سایت ازدواج قائنات سایت صیغه یابی اندیمشک سایت همسریابی موقت ابهر سایت ازدواج دائم ایجرود سایت ازدواج دائم طارم سایت صیغه موقت ایرانشهر سایت ازدواج دائم نیک شهر سایت صیغه موقت داراب سایت ازدواج موقت جهرم سایت صیغه یابی نی ریز سایت ازدواج موقت رفسنجان سایت همسریابی موقت کرمان سایت همسریابی گیلانغرب سایت همسریابی شهرستان ترکمن سایت همسریابی شهرستان نوشهر سایت صیغه پارسیان سایت همسریابی موقت رودان سایت صیغه موقت همدان سایت صیغه موقت بن سایت صیغه موقت سامان سایت صیغه رازوجرگلان سایت صیغه کارون سایت صیغه یابی سیمرغ سایت همسریابی بهاباد سایت صیغه موقت جزیره کیشسایت شیدایی