صیغه در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد و به نوعی ازدواج موقت گفته می شود که در عقد موقت برای زوجین خوانده می شود و در این مدت آن دو زن و شوهر محسوب می گردند. سایت همسریابی موقت شیدایی راهی است برای کسانی که در شرایطی قرار دارند که امکان داشتن یک ازدواج دائم برای آنها فراهم نیست.صیغه در همسریابی موقت شیداییدر سایت همسر یابی موقت شیدایی  بخشی برای صیغه وجود دارد. صیغه یا ازدواج موقت نوعی ازدواج است که در مذهب شیعه وجود دارد و در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی انجام می شود و مهریه ای برای زن در نظر گرفته می شود، با پایان مدت صیغه  محرمیت بین آن دو فرد از بین می رود. صیغه در شرایطی خاص برای افراد امکان پذیر است یکی از این شرایط عدم امکان ازدواج افراد است و نداشتن شرایط برای ازدواج دائم  که در این صورت این نوع عقد راه را بری افراد فراهم نموده است. سایت شیدایی بخشی به نام صیغه یابی شیدایی دارد که با توجه به نیاز و شرایط افراد گزینه های مناسب را به یکدیگر معرفی می نماید. ازدواج موقت دارای قوانینی است که باید رعایت شود به عنوان مثال زن که در عقد شخص دیگری است اجازه ندارد به صیغه شخص دیگری در آید. همچنین باید زن عده خود را بعد از طلاق از فرد دیگری که قبلا در صیغه او بوده گذرانده باشد. فردی که با زن شوهر دار زنا کند و آن زن قصد داشته باشد با آن مرد در آینده ازدواج کند باید بداند که آن زن برای همیشه برای آن مرد حرام خواهد شد. سایت همسریابی موقت شیدایی بر اساس قوانین موجود در کشور، گزینه های که به طور مشترک به دنبال فردی برای صیغه هستند را به هم معرفی می کند.صیغه یابی شیدایی صیغه با کمک همسریابی موقت شیدایی سایت همسر یابی موقت شیدایی برای اینکه فردی وارد سایت شود باید قوانین سایت را بپذیرد و این قوانین را به خوبی مطالعه نماید. بهتر است بدانید که ازدواج موقت شیدایی  دارای مجوز های لازم برای این کار می باشد و کسانی که شرایط صیغه را دارند می توانند از طریق سایت اقدام نمایند. امکان هر گونه سوءاستفاده از افراد در این سایت غیر ممکن است و باید افراد مراقب باشند که مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. و از مشاورین سایت کمک بخواهند. این سایت برای معرفی های اولیه افراد به یکدیگر است پس برای مراحل بعدی که بین دو فرد صورت می گیر باید جنبه های مختلف این ازدواج را در نظر بگیرید و در صورت لزوم از مشاور و یا بزرگتر کمک بخواهید.سایت همسریابی موقت شیدایی سایت همسریابیبهترین سایت همسریابی سیغه سایت سیغه صیغه یابی سایت صیغه سیغه سایت صیغه یابی شیداییسایت صیغه یابیازدواج موقت شیدایی سیقهسایت ازدواج سایت صیغه  سیغهhttp://p30far30.ir صیغه یابی