واقعاً غیر عادی نیست که من خودم را به عنوان چیزی از سرقفلی ، دود سوخت مخزن و امید به لاستیک سیگار کشیدن در آزادراه ها پرواز می کنم. به نظر می رسد این نوع فاجعه را جلب کرده ام.

با این حال ، در این آخر هفته خاص ، هر دو پنج شنبه و جمععه خود را در این مخمصه پیدا کردم و در هر دو مورد من در راه عروسی بودم.

من از این فرصت استفاده می کنم که اعتراف کنم که مطمئناً من با محدودیت سرعت معاشقه کرده ام و درمورد اینکه در اواخر دهه بیست سالگی چه کسی هستم ، تأمل می کنم. بعد از گذشت یک دهه ناکامی و موفقیت ، تغییر زندگی ، موهای کوتاه وحشتناک ، تصمیمات نه چندان وحشتناک و - بله - بلیط های سریع ، من قدم می گذارم تا بپرسم: آیا راهی را که دوست داشتم تبدیل کردم همانطور که امیدوار بودم وقتی در هفده سالگی خودم را اینجا تصور می کردم ، انجام دادم. ؟

برای پاسخ ، ابتدا باید در نظر بگیرم که کی هفده ساله بودم امیدوار بودم که باشم.

من فکر می کنم کلمه ای است که به بهترین وجه توصیف زنی را که امیدوارم تبدیل به آن شوم ، می کند. یک بانو. مسلط به زبان فرانسه ، با استعداد عضلانی ، در یک کار ثابت مانند حسابداری یا نوعی کار منشی - و مطمئناً در این مرحله با حداقل یک بچه ازدواج کرده است.

یک دهه به جلو فلاش می زند و شما یک مدرسه 27 ساله هنوز در مدرسه دارید که یک مایل به کلاس می رفت و یک ساعت سخنرانی می نشست تا قبل از این که متوجه شود پیراهن یقه دار دکمه اش داخل است.

اولین عروسی که به آنجا رفتم کمی جای تعجب داشت. دوستی که هر دو از اوقات شنبه شام ​​ازدواج کرده ام و از طریق ازدواج تشویق شده ام. عروسی کوچک بود - حدود 25 نفر - و من از ابتدا دعوت نشده بودم. اما کسی نتواند آخرین لحظه بیاید ، بنابراین ظهر یک متن از عروس دریافت کردم که از او می پرسد آیا برنامه ای برای عصر خود دارم؟

و اینگونه است که برای اولین بار خودم را پیدا کردم که از I-15 خاموش شود.

عروس جوان است. او 19 ساله است اما برای دیدن او و داماد به همان اندازه جوان ، هرگز فکرش را نمی کنید. آنها با بلوغ و لطف درخشیدند. من همیشه به دیدگاه و رویکرد آرام او نسبت به موضوعات دشوار احترام گذاشته ام.

من به عنوان یکی از شش مهمان که یک عضو خانواده فوری نبود ، بیشتر اوقات عصر احساس آرامش می کردم.

تا زمانی که آنها به کسی احتیاج نداشتند که وسایل آشپزی را در کف رقص بخورد ، من توانستم اثبات کنم که مقصدی داشته ام.

و بعد ، حدود ساعت 10 بعد از ظهر ، سوار ماشین خود شدم تا به خانه بروم.

این وقتی لاستیک مسطح را گرفتم و شب را در Temecula گذراندم.

اگرچه داستان در مورد گرفتن یک لاستیک جدید (و هنوز هم به موقع ساختن آن به کلیسا!) جالب توجه است ، اما این ستون خیلی طولانی است و به بخش درونی داستان مربوط نمی شود.

بیایید از I-15 به پایین حرکت کنم (اما محدودیت سرعت ارسال شده این بار به دلیل اینکه من از تایر مورد استفاده در سمت راست اتومبیل خود عصبی شده بودم) برای من رد شد.

با وجود اینکه قبلاً در لباس عروسی حضور داشتم ، به خانه برگشتم و به لباس های مختلف عروسی تغییر پیدا کردم ، آرایش من را هنگام رانندگی در اتومبیل در مسیر محل برگزاری (برای بار دوم در دو روز) انجام دادم و فقط در زمان به حالت تعطیل در آوردم. رو در رو با گذشته ام.

اگر عروس شنبه دوست نسبتاً جدیدی است ، جشن عروس یکشنبه گانگستاهای اصلی هستند. اینها بچه هایی بودند که من از دوران راهنمایی می شناسم. همه آنها چند سال از من کوچکتر هستند ، اما ما با هم بزرگ شدیم. من اکثر آنها را به عنوان یک فارغ التحصیل باشگاه مناظره ما مربیگری می کردم. یکی از آنها با خواهرم ازدواج کرد.

این در اینجا خانوادگی بود - مهربانی که هر چند سال یک بار مشاهده می کنید اما به نظر می رسد که هیچ وقت بین شما نگذشته است.

می خواهم بگویم عروسی کامل بود ، اما اینگونه نبود.

جایی در بین کوکتل و سالاد ، یک داماد که قبلاً نمی دانستم ادعا می کند برخی چیزهای ناخوشایند درباره من است و من بقیه شب را برای دفاع از خود در برابر شایعات هولناک سپری کردم.

سرانجام ، دوستانم مرا تشویق به نادیده گرفتن تهمت اما خسارت کرده اند.

من در میز ما نشسته ام و خجالت کشیدم و به تماشای این شش نفری که قبلاً آنها را فرزندان می شناختم ، می دیدم ، حالا همه بزرگ شده و ازدواج کرده اند.

به نظر می رسید که هر یک از آنها با موفقیت از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر منتقل شده اند ، و در اینجا من هنوز مثل یک دبیرستان درگیر درام های کوچک بودم.

بیشتر اوقات عصر - و کمی وقت در زمین رقص - طول می کشد تا ظرف غذا پشت سر من باشد. و ممکن است بیشتر طول نکشد اگر نه برای ده ها نفر از گذشته من که به دفاع از شخصیت من آمدند و یا از طریق درک و محتوای فلاسکی که به طور قطع چای یخی نبود ، آسایش را فراهم می کردند.

در پایان شب ، یکی از آن دوستان (که عروسی را اداره می کرد) آمد و گفت ، "من همیشه در تیم شما خواهم بود.

عجیب و غریب ، که من هرگز مهربانی را به عنوان یکی از چیزهایی که امیدوارم هنگام بزرگ شدن باشم در نظر نگرفتم ، آن وفاداری و خوبی ها جایی به ذهنم خطور نکرد.

من فهمیدم که ما به زندگی در زندگی خود احترام می گذاریم که بیشتر از آنکه به موفقیت هایشان در زندگی برسند ، برای کیفیت شخصیتشان. ازدواج و بچه ها و شغل خوب همه چیز خوب است ، اما داشتن یک شخص بالاتر از سرزنش ، هدف ایده آل ، در صورت غیر ممکن بودن است.

 

 


همسریابی دهستان خواجو
سایت همسریابی روستای الما لوداش
سایت همسریابی دهستان میرجانلو
سایت همسریابی دهکده مهدینلو
همسریابی دهکده اذغان
همسریابی روستای علیجان
سایت همسریابی دهکده کلغان
همسریابی دهستان نوشهر
سایت همسریابی دهکده الوارسفلی
روستای مایان سفلی
همسریابی دهکده استیار
همسریابی دهکده چوان
همسریابی نوشیروان
همسریابی دهستان داران
سایت همسریابی مرازاد
سایت همسریابی دهکده شاهقلی کندی
سایت همسریابی دهکده قزل داغ
دهکده گل تپه
همسریابی دهکده یانبلاغی
سایت همسریابی روستای سختدل
روستای کهنه قشلاق
سایت همسریابی اغمیون
سایت همسریابی روستای اسلام اباد / گرده مهین
دهکده چرلو
سایت همسریابی مرداباد / قریق/
همسریابی روستای بیجند
سایت همسریابی روستای کلانترعلیا / کلانترغلام
همسریابی روستای منقوطای
همسریابی دهکده عبدالله اباد
همسریابی روستای براغوش
دهکده ساربانقلی
همسریابی مزرعه
همسریابی اصلان بیگلو
همسریابی روستای اسکلو
سایت همسریابی روستای بالان
همسریابی مقاس جدید
سایت همسریابی روستای کلانتر
سایت همسریابی قشلاق قره باغلو
سایت همسریابی روستای گاواهن
سایت همسریابی دهکده همدملو
سایت همسریابی دهستان تاتارسفلی
سایت همسریابی دهستان تاتارعلیا
همسریابی دهکده کورزه
همسریابی دهستان عباس اباد
سایت همسریابی هرق
سایت همسریابی روستای سعیداباد
سایت همسریابی امیر
دهکده تازه کندعلیا
دهکده قره نازسفلی
سایت همسریابی روستای سرکاراباد
سایت همسریابی دهستان چاللوچلبیانلو
همسریابی روستای قم تپه
در ابرغان
همسریابی دهستان میزاب
سایت همسریابی اغچه دیزج
همسریابی دهستان اروق
سایت همسریابی دهستان چغالو
سایت همسریابی دهکده لطف اباد
همسریابی دهستان یالقوزاغاج
همسریابی دهستان برانقار
دهکده رشیداباد
همسریابی قره بلاغ
سایت همسریابی دهکده دونبلی
سایت همسریابی دهکده شیرین بلاغ
سایت همسریابی دهستان ایدی گوز /سفیدخانی
دهستان حاجی همتلو
روستای سرخه حصار
همسریابی روستای حاجی یوسف لوعلیا
سایت همسریابی دهکده علویق
روستای مهترلو
همسریابی دهکده داشکسن
دهکده نگارستان
همسریابی دهکده موسالو / موسی لو/
سایت همسریابی روستای مینق
همسریابی روستای کرم جوان
همسریابی استیار
همسریابی مرکید
سایت همسریابی خراسانک
سایت همسریابی بیات
همسریابی دهستان اغ بلاغ
سایت همسریابی دهکده امامزاده
همسریابی دهستان کولق
همسریابی دهستان قرالرطسوجی
همسریابی روستای انگنه
همسریابی دهکده پسان
دهستان سه گرگان
سایت همسریابی جلقران
برای علی اباد
سایت همسریابی دهستان اغبلاغ
برای آخطار
سایت همسریابی دهکده تبت
همسریابی دهکده داش بند
سایت همسریابی بن دره
سایت همسریابی دهستان گرده بن
سایت همسریابی سیلوه
همسریابی روستای احمدابادسفلی
سایت همسریابی روستای خانقاه
همسریابی دهکده استران
دهکده اغداش
دهکده شوراب
همسریابی پیرکندی
همسریابی دهستان ویشلق سفلی
همسریابی روستای بیگ درویش
سایت همسریابی دهکده گردمرشک
سایت همسریابی دهکده نستان
سایت همسریابی دهکده سی سر
سایت همسریابی گلعذان
سایت همسریابی مغانجوق
سایت همسریابی دهستان مغول
سایت همسریابی روستای چهریق علیا
سایت همسریابی قوزلو
سایت همسریابی دهکده قشلاق بختیار
دهستان احمداباد
سایت همسریابی دهکده قوری شکاک
سایت همسریابی دایلان کندی
سایت همسریابی روستای عظیم کندی
سایت همسریابی شریف اباد ( قابان باسان )
همسریابی اینچه قدیم ( اینچه کهنه )
همسریابی دهستان حمزه آباد
در گاپیس
سایت همسریابی روستای کوسه لرسفلی
همسریابی حاجی حسن خالصه
سایت همسریابی روستای یقینعلی تپه
همسریابی دهستان زنجیر اباد
همسریابی دهکده خیراباد
همسریابی دهستان تک اغاج
سایت همسریابی دهستان اسلام اباد
سایت همسریابی روستای چقال مصطفی
سایت همسریابی دهستان دیلان چی ارخی سفلی
همسریابی دهستان گل
سایت همسریابی روستای قره قصاب
سایت همسریابی دهستان عموقین
همسریابی دهکده شهریور
همسریابی دهستان اقبلاغ رستم خانی
دهستان ینگجه ملامحمدحسن
سایت همسریابی دهکده کولانکوه
سایت همسریابی روستای ورگه سران
سایت همسریابی روستای بیله درق
همسریابی دهکده ارالوی بزرگ
همسریابی خلیل اباد
همسریابی روستای کلخوران
دهستان ملاکندی
سایت همسریابی روستای تکه چی
سایت همسریابی ابراهیم ابادجدید
سایت همسریابی دهستان بوزچه وسطی
همسریابی دهکده اندبیل
سایت همسریابی روستای چالگرود
سایت همسریابی دهستان فیروزاباد
همسریابی دهستان شکراب
سایت همسریابی دهستان گرمی انگوت
سایت همسریابی دهستان پرچین سفلی
سایت همسریابی صلوات
سایت همسریابی دهکده شاپور آباد
همسریابی حسن ابادابریزه
سایت همسریابی قهریزجان
روستای کره
همسریابی هندوکش
سایت همسریابی بیج گرد
همسریابی خلیل اباد
سایت همسریابی روستای بهرام اباد
سایت همسریابی روستای علی شاهدان
سایت همسریابی خنب
روستای نشلج
سایت همسریابی روستای فاویان
سایت همسریابی دهستان نیوان سوق
سایت همسریابی دهستان زمان آباد
سایت همسریابی دستگردمهراوران
سایت همسریابی دهستان ده سرخ
سایت همسریابی روستای ایراج
سایت همسریابی روستای هفتومان
همسریابی دهکده اردیب
سایت همسریابی دهستان رحمت آباد
همسریابی دهستان کچورستاق
سایت همسریابی دهکده یزدل
همسریابی دهکده ارم پشت/ابادارم پشت
سایت همسریابی روستای فساران
سایت همسریابی دهستان راران
سایت همسریابی مولنجان
دهکده راشنان
همسریابی دهکده جار
سایت همسریابی یفران
همسریابی روستای مزرعه عرب
سایت همسریابی دهکده رامشه
سایت همسریابی اصغراباد
سایت همسریابی دهکده کهرت
همسریابی دهستان چهارراه
دهستان کهرویه
سایت همسریابی دهکده سولار
سایت همسریابی دهکده هنجن
سایت همسریابی دهکده سرپله
سایت همسریابی دهستان چهل زرعی
سایت همسریابی دهستان دشت ابادعلیا
همسریابی دهستان گچ کوبان
همسریابی دهستان شهرک سپتون
سایت همسریابی فتح
همسریابی روستای شله کش
همسریابی دهکده شهرک جمهوری اسلامی شرنگ
سایت همسریابی روستای لرنی سفلی
سایت همسریابی دهستان شهرک چالاب
سایت همسریابی قلعه جوش
همسریابی روستای سمل شمالی
سایت همسریابی روستای چاه پیر
سایت همسریابی دهستان درازی
سایت همسریابی دهستان چاوشی
همسریابی روستای کردوان علیا
همسریابی دهستان خره
همسریابی دهستان قلعه کهنه
سایت همسریابی پرگانک
همسریابی دهستان شاهیجان
سایت همسریابی دهستان تل سرکوب
سایت همسریابی دهکده چهاربرج
سایت همسریابی دهکده حسن آباد باقراف
همسریابی روستای انجم آباد
همسریابی دهکده احمد آباد اعتمادالدوله
سایت همسریابی روستای برغان
سایت همسریابی بید گنه
همسریابی دهکده جارو
سایت همسریابی معین آباد
سایت همسریابی روستای اسلام آباد
همسریابی روستای بیژگرد
سایت همسریابی روستای معموره
سایت همسریابی پیربلوط
سایت همسریابی دهستان سواد جان
سایت همسریابی گوجان
برای ملک اباد
سایت همسریابی سونک
دهستان دلی سردشت
دهستان چاهگاه میلاس
سایت همسریابی دهکده له دراز
سایت همسریابی فجر بدآفتاب
سایت همسریابی دهستان قهرمان اباد/الیاس
سایت همسریابی دهکده فرطان کهنه
همسریابی فرطان تازه
دهکده چشمه خالداباد(اسکندرآباد)
سایت همسریابی روستای باغی
همسریابی دهکده حصارکردها
سایت همسریابی روستای کلاته رضا /کلاته بچه ها
همسریابی حسن آباد
همسریابی روستای راوخ
سایت همسریابی کلاب
سایت همسریابی دهستان دراقانلو
سایت همسریابی دهکده قره قانلو
روستای جلفدره
سایت همسریابی روستای کلاته حاجی علی اکبر( شهرک قلعه ح
همسریابی دهستان میانزو
سایت همسریابی امیراباد
دهستان کلاته حاجی رحمت
سایت همسریابی دهستان اله ابادسفلی
همسریابی دهکده زیارت
سایت همسریابی دهستان خطاب
همسریابی دهکده توده
همسریابی رشوانلو
همسریابی دهستان قولانلوسفلی
همسریابی دهکده چوکانلو
سایت همسریابی روستای پالکانلوبالا
همسریابی شناقی علیا
همسریابی توپچنار
همسریابی دهکده محمداباد
سایت همسریابی اسلام اباد
همسریابی دهستان کوشکی کیکانلو
سایت همسریابی دهکده کیکانلو
همسریابی روستای حصه گاه
همسریابی خرمده شرقی
همسریابی دهستان کوه قلعه
سایت همسریابی دهستان برگرد
سایت همسریابی دهکده ریزه
در نجف اباد
سایت همسریابی دهکده نظام آباد
همسریابی دهستان علی بیک
همسریابی حاجی آباد
سایت همسریابی روستای حسینی
سایت همسریابی دهکده نوغاب
سایت همسریابی سرکاریز
همسریابی نوزه
دهکده حسن آباد
در هرشی
روستای چاه مطار
سایت همسریابی دهستان مژن اباد
سایت همسریابی روستای شور کال
سایت همسریابی دهستان رحمانقلی
همسریابی شیخوانلو سفلی
سایت همسریابی دهستان خود آباد
سایت همسریابی روستای علی نقی علیا
روستای گوری
دهکده آبمال
سایت همسریابی دهکده نرگ
سایت همسریابی دهکده مغان
همسریابی دهستان کیسر بنه
روستای تولا
دهکده بزنجرد
سایت همسریابی روستای ابوالخازن
دهستان دزق
سایت همسریابی روستای عسکریه
همسریابی امان آباد
سایت همسریابی دهستان شهید توکلی
سایت همسریابی بهمان /بهمن
دهکده روستای اریه
سایت همسریابی روستای ابو سعدی
همسریابی دهستان معموری
همسریابی دهکده حصار جوق
همسریابی روستای لطف آباد
سایت همسریابی سخدر
سایت همسریابی روستای دیش دیش
دهکده زهان
سایت همسریابی روستای تقی اباد
سایت همسریابی دهستان سقی
برای موسیرز
سایت همسریابی دهستان کلاته نو
همسریابی مهاباد علیا
همسریابی دهکده کرشک
سایت همسریابی کبوتر کوه
سایت همسریابی گلون اباد
همسریابی علی ابادداوراباد
همسریابی روستای شاخن
سایت همسریابی بواج
سایت همسریابی دهکده تاج کوه
سایت همسریابی روبیات
همسریابی دولت اباد
همسریابی روستای سیوجان
سایت همسریابی چک
همسریابی دهکده علی اباد
سایت همسریابی سرخنگ
دهستان ماهی رود
دهکده نوکند
سایت همسریابی دهکده چاه دغال /حسین ده هرده
همسریابی روستای چاه چاله ای /چاه ژاله ای
همسریابی دهکده کهنو
سایت همسریابی دهستان مهدی اباد
سایت همسریابی روستای رای
همسریابی روستای سرساران
سایت همسریابی دهستان مهموئی
سایت همسریابی روستای علی ابادسفلی
دهستان تجن
همسریابی دهکده تکاب بند/تگاب بند
سایت همسریابی روستای کلاته مزار
همسریابی دهکده شیرخند
سایت همسریابی علی اباد
سایت همسریابی نزومند
همسریابی روستای اویج
دهستان برکوک
همسریابی دهکده دره باز
سایت همسریابی روستای کلاته سری
روستای علی زنگی
همسریابی روستای بسکاباد
دهستان بنی خانیک
همسریابی چاه سالم
سایت همسریابی ابوبقال
همسریابی دهکده گارگه
سایت همسریابی شسخ مهدی زند سیما
سایت همسریابی دهستان کیوپ
سایت همسریابی روستای قاید فتح الله
سایت همسریابی بنیوار سفلی ( نامشخص)
همسریابی چغاسرخ
سایت همسریابی پاگچی بهمئی
سایت همسریابی روستای شهرک فجر (نامشخص )
همسریابی دهستان رغیوه
سایت همسریابی روستای مصفا
دهستان منصوری
سایت همسریابی دریسیه علیا
سایت همسریابی دهستان زعن
همسریابی دهستان ترویج عدای
همسریابی تک نکاب
سایت همسریابی دهستان زهو آباد
همسریابی دهکده لنگر قدیم
دهستان چم تنگ
همسریابی دهستان کینه ورس
سایت همسریابی دهکده پیر زاغه
دهستان سنبل آباد
سایت همسریابی احمد کندی
همسریابی دهکده قارختلو
همسریابی دهکده نیکی کند سید لر
همسریابی دهستان ارکوئین
سایت همسریابی دهستان قلعه جوق
روستای امام کندی
همسریابی بولاماجی
همسریابی دهکده گلیجه سفلی
سایت همسریابی روستای حسن ابدالهی
سایت همسریابی دهکده راز بین
سایت همسریابی دهکده ولیاران
برای گونی
همسریابی روستای دشتبو
دهستان علا
همسریابی دهکده فرینوبالا
دهکده دشت شاد
همسریابی روستای محمد آباد
سایت همسریابی دهکده داور آباد
سایت همسریابی تمپ ریگان
سایت همسریابی روستای کجکوش
سایت همسریابی دهستان شهرک شهیدبهشتی
همسریابی روستای چاه خدابخش
همسریابی دهستان گنبدعلوی
سایت همسریابی دهکده ماندیرو
همسریابی دهکده محمدزهی
سایت همسریابی جماعت زهی
سایت همسریابی روستای للو بازار
برای دنگری
دهستان درکس
سایت همسریابی دهستان پزم مچان
سایت همسریابی دهکده گزو(حاجی اباد)
همسریابی دهستان فیض اباد
سایت همسریابی دهکده گزک
همسریابی دهکده سازینک علیا
سایت همسریابی دهکده ولان
سایت همسریابی دهستان امامیه پائین
همسریابی گل آباد
سایت همسریابی دهکده قائم اباد
همسریابی دهکده سیاه پشته
سایت همسریابی دهستان سدکی
همسریابی لوتک حاجی عظیم
سایت همسریابی روستای سنجرانی
روستای یارمحمدعلم
همسریابی خواجه احمد
همسریابی دهستان امیرنظام
سایت همسریابی جنگی خون
سایت همسریابی ده صفدرمیربیک
دهکده بیت المقدس
روستای زیارت
همسریابی دهکده سینوکان
سایت همسریابی دهکده سولان
دهکده هاشم اباد
سایت همسریابی مورتان
سایت همسریابی دهکده مینان
سایت همسریابی روستای باتک
همسریابی روستای سرداب
دهستان شیشه پشت
سایت همسریابی روستای شیراباد
سایت همسریابی دهستان ایگدر
سایت همسریابی دهکده هورز
سایت همسریابی دهستان زیراب
همسریابی روستای شهرک فتح المبین
سایت همسریابی روستای دشت پیرغیب
همسریابی نوایگان
سایت همسریابی روستای جسمی
سایت همسریابی مهراباد
همسریابی دهستان مشکان
سایت همسریابی حنا
همسریابی دهکده آباد شاپور-نامشخص
سایت همسریابی روستای محموداباد
سایت همسریابی کاکون
سایت همسریابی باباعرب
سایت همسریابی دهکده سیمکان
سایت همسریابی دهکده باغ صفا
سایت همسریابی ده زیارت
همسریابی روستای دشتی
همسریابی دهستان اسلام اباد
سایت همسریابی قلات
سایت همسریابی هود
سایت همسریابی دهستان رازیانه کاری-نامشخص
سایت همسریابی دهستان قلعه گرفهلیان
سایت همسریابی ایاس جان
همسریابی راشکعلیا
سایت همسریابی روستای چشمه تلخو
سایت همسریابی بیدزردسفلی
سایت همسریابی دهستان بیدزردعلیا
سایت همسریابی مهدیه
سایت همسریابی روستای شکفت
همسریابی دهکده معزابادجابری
همسریابی دهستان معزابادگورگیر
سایت همسریابی دهکده بست خیر اباد
سایت همسریابی اربابی سفلی
برای دشتک
دهستان قصراحمد
همسریابی روستای کنو
همسریابی روستای خانی یک
در خوشاب
دهکده خیراباد
در دولتاباد
سایت همسریابی روستای رحیم اباد
سایت همسریابی دهکده اسلام آباد / دولت آباد
همسریابی دهکده امین اباد
همسریابی دهستان گلستان
در ملااره
روستای حاجی ابادغوری
همسریابی روستای تل کوشک
سایت همسریابی دهستان کهنویه
همسریابی دهکده کشکو
سایت همسریابی روستای هرج
سایت همسریابی دهستان نوراباد
سایت همسریابی دهکده زرقانک
همسریابی میان قلعه
سایت همسریابی روستای گودزشک رامجرد
روستای کره ای
سایت همسریابی روستای خنیمه پائین
سایت همسریابی دهستان فالیزان
همسریابی دهکده انجیلاق
همسریابی دهستان امیرابادنو
سایت همسریابی دهستان یاستی بلاغ
همسریابی روستای نجف اباد
سایت همسریابی گل زمین
سایت همسریابی دهستان اردلان
همسریابی روستای استلج
سایت همسریابی علی اباد
همسریابی دهکده چوزه
سایت همسریابی حسین ابادجرندق
دهکده الولک
همسریابی دهستان خرمن سوخته
همسریابی دهستان ورتوان
سایت همسریابی دهکده شترک ماخورین
سایت همسریابی دهستان یکه باغ
برای نویس
در کهندان
دهستان چغارچوئیه
سایت همسریابی دهکده گزگین
سایت همسریابی بذز اباد
برای طرنگ
همسریابی روستای پتکان
روستای باب زیتون
برای مادون
همسریابی روستای همت آباد
دهستان فقیر آباد
همسریابی دهکده قاسم آباد
همسریابی دهکده دشت آباد
همسریابی دهستان ده وسط
همسریابی سلمان آباد
همسریابی روستای علی اباد محمد قاسم خان
دهکده علاءالدینی علیا
سایت همسریابی دهستان دوبنه
سایت همسریابی دهستان قنات سامان
سایت همسریابی دهکده باب دراز
همسریابی پدم آباد
همسریابی دهکده گورک
سایت همسریابی روستای ارجمندیه
دهکده اسطور
دهکده چشمه سیف الهی
سایت همسریابی دهکده اسلام آباد
سایت همسریابی دهستان مهر آباد
دهکده خاتون آباد
سایت همسریابی موروئیه
سایت همسریابی دهستان نظام آباد
سایت همسریابی دهستان مهتابی زیارت
سایت همسریابی روستای زیارت کت گرگ
سایت همسریابی دهکده طرج
سایت همسریابی دهکده روداب سفلی
روستای شرف آباد
همسریابی دهکده کهنوج معز آباد
همسریابی دهکده باب طاهونه
سایت همسریابی دهستان کاظم آباد
همسریابی روستای دهوئیه
سایت همسریابی دهستان چاه حریر
همسریابی روستای آببار
همسریابی دهستان نهضت آباد 2
همسریابی دهستان شهید آباد
سایت همسریابی دهستان آهوان و چاه مازگی
سایت همسریابی روستای راین قلعه
همسریابی چاه نارنج
سایت همسریابی روستای دهگمان
همسریابی عاشقان موسی بیگ
دهکده چقا کبود
همسریابی معارفی
سایت همسریابی دهستان بابا کوسه سفلی
سایت همسریابی بانی پاریاب
همسریابی دهکده وانی سر
دهستان آئینه وند عبدالله
همسریابی دهستان شوانکاره
سایت همسریابی دهکده قلاین
دهکده گهشتر علیا
سایت همسریابی روستای نهرابی
سایت همسریابی روستای ما منا ن علیا
سایت همسریابی دهکده قلعه گاه -نامشخص
سایت همسریابی دهستان احمد آباد
همسریابی حسن آباد
سایت همسریابی روستای گرگین دره
سایت همسریابی دهستان کلک امجدی
همسریابی روستای دربند
همسریابی روستای الیاسان (اجاق)
سایت همسریابی روستای چفدر
سایت همسریابی دهکده خسرو اباد امجدی
برای سایه کر علیاء
سایت همسریابی گاوکل علیا
دهستان بابان اباد
سایت همسریابی روستای قشلاق سید ناصر
همسریابی دهکده دور دشت
همسریابی دهکده سرو نو علیا
سایت همسریابی دهستان شکراب (نامشخص)
همسریابی سلطان آباد
سایت همسریابی دهکده علی آباد دوم
سایت همسریابی گاو مخل ایرانی
همسریابی روستای تازه اباد بطی
سایت همسریابی دهستان سنگ در میدان علیا
همسریابی دهستان چمن گلین
همسریابی دهکده وارگه گوار
سایت همسریابی دهکده قم لیجه
در نسمه
سایت همسریابی دهستان گلال
سایت همسریابی دهکده گورگنجو
سایت همسریابی دهکده کره کرمی
سایت همسریابی دهستان تمنک علیا
دهستان گنجه ای سه ریز
دهستان سروک
سایت همسریابی جوبریز
دهکده حیدراباد سفلی
دهستان لیرتلخک
سایت همسریابی دهکده برج علی شیر
سایت همسریابی روستای بردیان
سایت همسریابی دهستان رودایوک دارخیاری
همسریابی مونه
دهستان گردکوچک
دهستان دژسلیمان
سایت همسریابی دهستان تپه ظهوریان
سایت همسریابی روستای سر محله
برای دشتی کلاته غربی
همسریابی کهتر کلباد
دهکده قلعه قره جه لر
سایت همسریابی روستای مراد بردی
سایت همسریابی دهستان چارقلی
همسریابی روستای قره کیله
دهستان مشو
همسریابی دهستان چینو
سایت همسریابی روستای مهدی آباد
دهستان بدراق نوری
دهستان رحمت آباد
دهکده اسلام آباد
سایت همسریابی دهستان چهار مازو
سایت همسریابی دهکده صالح آباد
سایت همسریابی دهستان زابلی محله قره شور
دهستان بربر قلعه
سایت همسریابی دهستان قره شور
سایت همسریابی دهستان کروک پیشکمر
سایت همسریابی دهکده سوار پایین
همسریابی دهکده پالچقلی یموت
روستای کسن
همسریابی دهستان چشمه لی
سایت همسریابی دهکده اردکلی
دهستان قاپدانلی
سایت همسریابی دهستان قرناوه سفلی
همسریابی دهکده سدن
سایت همسریابی روستای اسلام اباد
همسریابی دهکده بهرام اباد
روستای امید اباد
همسریابی دهکده قلعه چه
روستای شرکت صحرا
سایت همسریابی دهکده سایر
سایت همسریابی روستای کریم آباد
همسریابی دهستان هودول
روستای باش محله لوندویل
همسریابی دهکده کلده
سایت همسریابی دهکده لوخ
دهکده لاکوژده
دهکده شیخانگفشه
دهکده امین اباد
سایت همسریابی دهکده باغچه بنه
سایت همسریابی دهکده گورابجیر
همسریابی دهستان جفرودبالا
دهستان اشمنانطالم
همسریابی روستای مژده
سایت همسریابی روستای برکاده بالا
همسریابی فخراباد
سایت همسریابی روستای نوده
سایت همسریابی روستای کندلات
سایت همسریابی روستای دشتویل
روستای ویه
برای تکرم
همسریابی خلیلان
همسریابی کوزه گران
همسریابی دهستان سالک معلم
همسریابی دهکده لیفکوه
سایت همسریابی دهستان بیجارسر
همسریابی پلنگ پشت
سایت همسریابی خشتامدخ
سایت همسریابی روستای پشتیر
دهستان زیکسار
سایت همسریابی دهکده کلنگستان
همسریابی روستای سارمه
همسریابی دهنده
همسریابی روستای گوراب
سایت همسریابی دهستان دارباغ
سایت همسریابی روستای نوگوراب
دهستان شنبه بازار
سایت همسریابی روستای الاله گوراب
در تطفرود
سایت همسریابی روستای ابرود
همسریابی دهستان جوکندان بزرگ
سایت همسریابی کله سرا
همسریابی دهستان حاج شهباز محلی
سایت همسریابی گیجاو
دهکده سیدمحله شیراباد
سایت همسریابی دهستان کشلی
سایت همسریابی دهستان امیربیگلو
همسریابی روستای تپه
سایت همسریابی مریدان
همسریابی روستای کهنه رودپشت
سایت همسریابی دهستان بین کلایه
سایت همسریابی دهستان جیرباغ
همسریابی دهستان پاشکم
سایت همسریابی دهستان سندیان
همسریابی دهکده ملکوت
سایت همسریابی دهکده سوخته کیش
سایت همسریابی دهکده قاسم آباد سفلی
برای اوشیان
همسریابی دهستان سورخانی
همسریابی دهستان گره گوابر
همسریابی دهستان اغوزبن کندسر
سایت همسریابی دهستان لاتک-نامشخص
همسریابی دهستان کوشکوه -نامشخص
همسریابی دهستان کشکوه
همسریابی روستای وپرسر
برای تازه اباد
سایت همسریابی دهستان کندسر
همسریابی روستای طیان -نامشخص
همسریابی ده نصیر
همسریابی دهستان کوره چی
سایت همسریابی روستای قلعه نو شوکتی
همسریابی دهکده ولیان
سایت همسریابی دهستان روستای کاروانه
سایت همسریابی دهکده بیچون پائین
سایت همسریابی دهستان شمس اباد
سایت همسریابی روستای رضااباد
دهکده چممهربالا
سایت همسریابی دهستان بابازید
همسریابی روستای گل گل علیا
دهستان دولابی بادامک
همسریابی دهستان نصیر تپه
سایت همسریابی دهستان چغاسلیمان
سایت همسریابی روستای قاسم آباد
سایت همسریابی روستای صفراباد
همسریابی دهستان دانگی اکبرآباد- نامشخص
دهستان ریخان
همسریابی روستای درمره
سایت همسریابی روستای قالبی سفلی
سایت همسریابی چهار گوش
سایت همسریابی دهستان چمنار
سایت همسریابی دهستان ترشاب
سایت همسریابی روستای بنک آباد
همسریابی دهستان امیر آباد
سایت همسریابی دهکده بهرام آباد علیا
همسریابی حاجی آباد یاراحمدی
سایت همسریابی دهستان افراونده
دهکده معصوم اباد میربیگ
همسریابی یار آباد میربگ
همسریابی دهکده باباجان
سایت همسریابی دهستان کاظم اباد نور اباد
روستای درتنگ سفلی
سایت همسریابی دهستان هره باغ خیاط
سایت همسریابی دهکده چشمه علی اکبر
دهستان آب باریکی
سایت همسریابی دهستان کیله سوری لکی
سایت همسریابی کمیر مالمیر
سایت همسریابی چقاپورعالی اباد
همسریابی دهستان کهریزگیژیان
سایت همسریابی دهستان تنگ کبود
سایت همسریابی دهکده چاپیت سفلی / چقا پیت سفلی
روستای محمد کریم
دهکده چله بان
همسریابی دهکده گوار
همسریابی حر آباد
سایت همسریابی دهکده قطار آغاج سفلی
همسریابی روستای نوازن
سایت همسریابی روستای امام آباد
روستای الوسجرد
سایت همسریابی دهستان دربند
همسریابی دهکده قرمزین
سایت همسریابی بید لو
سایت همسریابی دهستان سلطان آباد
دهستان گرگباغی
همسریابی دهستان واشه
سایت همسریابی دهکده تجره
سایت همسریابی قلعه پسیجان
همسریابی اکبر آباد
سایت همسریابی دهکده فر
سایت همسریابی روستای حاجی بیگ
سایت همسریابی دهستان قره کهریز
سایت همسریابی دهستان نورآباد
همسریابی دهکده امامزاده ورچه
همسریابی سرکوبه
سایت همسریابی دهکده مزرعه قاسم
سایت همسریابی دهکده مزرعه نو
برای طیب آباد
همسریابی دهستان فرنق
برای سیاوشان
همسریابی دهستان دستجرده
همسریابی قزلچه
همسریابی دهستان واشقان
سایت همسریابی روستای چهرقان
در آمره
همسریابی دهکده ینگه ملک
سایت همسریابی روستای آلودر
همسریابی دهکده سرزه پشت بند
سایت همسریابی دهستان مغیران
دهستان سغ
سایت همسریابی دهستان لاور
همسریابی روستای قطب ابادکهره
سایت همسریابی بناب
همسریابی دهکده ارمک
سایت همسریابی دهکده رستاق
در بندرچیروئیه
سایت همسریابی دهکده چهواز
همسریابی دهستان پاهتک
همسریابی آشکارا
همسریابی سراح
همسریابی روستای وزیری
سایت همسریابی آسیاب
همسریابی دهکده آب نما
سایت همسریابی دهکده گاندرپائین
دهستان بیکا
سایت همسریابی دهکده کهنشوییه
همسریابی چیرم اباد
روستای درکوه
همسریابی دهستان کوهستک
سایت همسریابی روستای ملا جماتی
همسریابی دهکده حاجی اباد
سایت همسریابی کلاهی
سایت همسریابی دهستان دهوسطی
همسریابی روستای تمبک پائین
دهستان راونگ
سایت همسریابی روستای بندر
همسریابی دهستان درپهن
همسریابی دهکده هرنگان
سایت همسریابی شهید مردان
همسریابی روستای قره بلاغ
سایت همسریابی دهستان دربند
سایت همسریابی جعفریه
سایت همسریابی دهستان اشتران
سایت همسریابی دهکده تر میانک
سایت همسریابی کهنوش
سایت همسریابی دهستان سید شهاب
سایت همسریابی دهستان قاسم اباد
همسریابی روستای کرفس
سایت همسریابی روستای کاج
دهکده عین اباد
سایت همسریابی دهکده پروزق
سایت همسریابی مزرعه مهدی آباد
سایت همسریابی دهستان آقکند
سایت همسریابی قباق تپه کرد
سایت همسریابی روستای قطار قویی
سایت همسریابی دهستان مهر آباد
سایت همسریابی حاجی اباد
همسریابی دهستان کوسبع خلیل
دهکده طائمه
سایت همسریابی دهکده امامزاده خاتون
همسریابی دهکده بیغش
سایت همسریابی فاماسیاب
سایت همسریابی روستای دره میرزا
همسریابی دهکده کرک سفلی
سایت همسریابی دهستان سولان
دهستان گنبد
سایت همسریابی روستای رباط شورین
سایت همسریابی کوزره
همسریابی روستای کله سر
دهستان عزیز آباد
همسریابی دهکده رحمت آباد
همسریابی روستای شمس آباد
سایت همسریابی دهکده اشتیجه
همسریابی اردان
سایت همسریابی محمد اباد
سایت همسریابی دهکده سلطا نب
سایت همسریابی خشک اباد
همسریابی دهستان مزرعه حسین
سایت همسریابی بخ
همسریابی دهستان فتح آباد
در بختیاری
روستای باغ معدن
سایت همسریابی دهستان بهشت آباد
همسریابی دهکده دهشور
همسریابی دهکده بامکان
دهستان دربحص
دهستان دزبرز
دهستان هفتهر
همسریابی دهستان خورمیزعلیاء
سایت همسریابی دهکده باغدهوک
سایت همسریابی روستای شحنه
همسریابی روستای محمدآباد