امروزه که جوامع تغییر محسوسی در زمینه انتخاب های خود کردند بهتر است که روش همسریابی نیز در زمینه‌های خواسته خود تغییراتی را احساس کند و اینکه چگونه همسر خود را انتخاب کنیم باید به شکل درست مورد مطالعه قرار گیرد و اینکه آیا می شود امروزه بنابر چیرگی فضای مجازی در زندگی انسان ها از طریق همین غذا نسبت به یک انتخاب همسر آگاهانه اقدام نمود باید تحقیقات فراوانی انجام شود.سایت های همسریابی زیادی شکل گرفتند اما در مورد چگونگی استفاده از آنها معمولاً به دلیل ناآگاهی های موجود در جامعه هنوز هم باعث می‌شود مشکلات عدیده ای پیش بیاید.آستین افشاندن و ناسزاگویی نسبت به این روش نیز راه چاره نیست بلکه باید با آموزش صحیح راه درست همسریابی از چنین سایت هایی را کشف و به جوانان و افراد جامعه آموزش داد.در این میان آموزش های موجود در همسریابی و انتخاب همسر که معمولاً از دیدگاه روانی مورد استفاده قرار گرفته است راه چاره درستی میباشد اما کامل نیست و باید آموزش ها در زمینه فضای مجازی و نحوه بکارگیری آن در همه شئونات زندگی و خصوصاً همسریابی و ازدواج از طریق آن به شکل محسوسی مورد مطالعه و تفحص و تحقیق قرار بگیرد.یکی از سایت های معروف در زمینه همسریابی سایت همسریابی شیدایی میباشد که می توان از طریق پشتیبانی سایت از آموزش های لازم نیز بهره برداری نمود. امید است که استفاده از یک سایت همسریابی خوب با آگاهی و معرفت لازم همراه باشند زمینه‌سازی یه زندگی خوب و موفقی برای تک تک افراد جامعه و تشکیل خانواده در این جامعه بگردد.سایت ازدواجسایت صیغه یابی سیقه صیقه صیغه یابیhttp://www.samipatogh.ir/ صیغه یابیhttp://www.samipatogh.ir/ صیغه یابیhttp://www.p30far30.ir/ سیغهبهترین سایت همسریابی صیغه یابی سایت صیغه موقت سیقههمسریابی موقتhttp://samipatogh.ir/همسریابی موقتhttp://samipatogh.ir/سایت موقت، سایت همسریابی موقت ایرانی، سایت صیغه سایت سیغه http://v55.ir/