سایت های همسریابی امکانات جدیدی در فضای مجازی می باشد که برای انتخاب همسر از طریق اینترنت شکل گرفته است. همسریابی به طریق مجازی معمولاً از دیدگاه روانشناسان امر مناسبی نمی باشد زیرا شناخت هایی که در فضای مجازی شکل می‌گیرد معمولاً ابتر و ناقص است و مطابق با واقع نمی باشد. اما اگر فضای مجازی تنها به عنوان یک معرفی کلی در امر همسریابی به کار گرفته شود به این معنی که در سایت همسریابی شخص مورد های مورد نظر خویش را جستجو کرده و آزمون واقعی در دنیای واقعی و از طریق تحقیقات محلی و البته مراودات سردی به طریق محافظت شده و کاملا محافظه کارانه انجام میگیرد. در این صورت آیا فضای مجازی مورد مناسبی برای شروع یک ازدواج نه پایان آن نمی‌تواند مدنظر باشد؟

سوال بالا سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود و در صورت پاسخ صحیح باید مقامات مسئول یا زمینه فعالیت سایت های همسریابی را مسدود کنند و آن را غیرقانونی اعلام کنند و یا مقدماتی را فراهم کنند که سایت های همسریابی با استفاده از مجوز قانونی و تایید هویت از طریق مراجع ذیصلاح برای اعضای خود بتوانند به فعالیت بپردازند. وجود نداشتن قانون مدون برای همسریابی مجازی و سایت همسریابی باعث گردیده است که افراد بسیاری به سو استفاده در محیط این سایت ها بپردازند و با اطمینان از عدم تایید هویت خویش و البته گستردگی های فضای مجازی به اعمال بزهکارانه خویش که باعث آسیب های فراوان به افراد ساده دل افرادی که با نیت واقعی ازدواج در این سایت‌ها ثبت نام کردند و به جستجوی همسر خویش هستند،موجب گردیده است.

اما اکنون که فعلا قانون مدون و مجوزهای قانونی در این زمینه وجود ندارد آیا می توان از سایت همسریابی با آن کار کرده یاد شده استفاده کرد؟

از نظر اینجانب بله امکان استفاده وجود دارد اما به خود فرد مربوط می باشد و اینکه آیا این فرد توانسته است بلوغ عقلانی و احساسی خویش را به دست بیاورد یا نه؟

به هر حال باید این نکته را یادآور شویم که تصمیم‌گیری در این زمینه به خود شخص وابسته است اما باید راهنمایی های بخصوصی درون این سایت ها از طریق مشاوران امین انجام گیرد.

سایت همسریابی صیغه یابی صیقه سیقه سایت همسریابی
http://samipatogh.ir سایت همسریابی
http://samipatogh.ir سایت صیغه موقت سایت سیغه