برای اینکه همسر مناسب خود را پیدا کنیم همیشه در قله های خاص خودمان را خواهیم داشت چه از گذشته تا به حال همیشه یکی از مهمترین انتخاب های زندگی انتخاب همسر بوده است که همیشه و در زمان های مختلف به طرق مختلف انجام گرفته است .اکنون با گسترش فضای مجازی و اینترنت سایت هایی به وجود آمده است که به نام سایت‌همسریابی معروف است و در صورت جستجو در گوگل با سیل عظیمی از چنین سایت هایی مواجه خواهند شد که می‌توانند کارکردهای مثبت و درست و شاید هم بنابر استفاده کاربران نادرست و منفی داشته باشد.

بدین منظور باید بررسی گردد که یک سایت همسریابی چگونه می‌توانند کارکردهای منفی داشته باشد و جلو این چنین سوء استفاده هایی در سایت همسریابی که منجر به دوستی ها و ازدواج های ناموفق میگردد جلوگیری کرد البته تنها منجر به دوستی به ازدواج ناموفق نخواهد شد بلکه احتمالاً باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز می گردد و متاسفانه سوء استفاده های مالی و جنسی به دلیل عدم آگاهی کاربران بسیار ممکن است که اتفاق می افتد و نیزاتفاق افتاده است.

از کارکردهای مثبت سایت همسریابی نیز نباید غافل شد به نظر کارشناسان امر بهتر است که سایت همسریابی دارای مجوزهای لازم از نهادهای قانونی باشد و تایید هویت های درست و صحیح صورت گرفته باشد تا در آینده برای کاربران مشکلی ایجاد نگردد و قابلیت پیگیری از طریق پلیس سایبری به سادگی امکان‌پذیر باشد و البته قدرت بازدارندگی تایید هویت بسیار زیاد است و اگر اشخاصی در سایت همسریابی به شکل عدم وجود تایید هویت به سادگی می‌توانند کلاهبرداری بکنند علت این است که قابلیت پیگیری را برای دستگاه پلیس امکانپذیر نمی دهند البته که این امر نیز قابل پیگیری میباشد اما این مدل کاربر چنان القا می‌کند که اولش شناختی از ایشان به جز اطلاعاتی که در سایت وارد کرده است نداریم به این دلیل با اطلاعات غلط وارد سایت می‌کردند در حالی که در صورت پیگیری های تخصصی و فنی تر به راحتی می توان شخص را یافته و به مجازات اعمال کلاهبردارانه اش رساند.

سایت های همسریابی هم برای ازدواج دائم و هم برای ازدواج موقت می توانند فعالیت داشته باشند و از نظر شرعی مشکلی نخواهند داشت ولی این امر منوط به افزایش امکانات مورد نظر ونظارت‌های قانونی و حقوقی ونیز وجود کارشناسان برای مشاوره در امر ازدواج برای اینگونه سایت ها می‌دانند.

در کشاکش این روزهای پر تلاطم اقتصادی ادواج می‌تواند به شدت کاهش می یابد و البته نقش اقتصادی تاثیر خود را در کاهش ازدواج دائم نشان دادند و آمارها به ما می‌گویند که کاهش سریع نرخ ازدواج و سیر نزولی آن نسبت به سالهای قبل و عامل مهمی چون کاهش سطح رفاه و سطح درآمد و تورم و رکود بیش از اندازه بر می گردد و کاهش قدرت خرید مردم باعث گردیده است که برای همسر یابی نیز اقدام نمایند ازدواج دائم را حداقل تا زمانی که شرایط خویش را مناسب ببینند به تعویق بیندازند. در این میان میل به ازدواج موقت بسیار افزایش یافته است و بسیاری از جوانان برای حل مسائل عاطفی و جنسی پیش و به گناه نیفتادن در این زمینه روی به ازدواج موقت می آورند.

سایت های همسریابی نه تنها در زمینه ازدواج دائم فعالیت دارند بلکه ازدواج موقت را نیز مد نظر گرفته‌اند و برای آن امکانات مناسبی فراهم کرده‌اند ولیکن باز همان آسیب‌هایی که برای ازدواج دائم در سایت همسریابی وجود دارد به شکل عمیق‌تری در قسمت ازدواج موقت و همسریابی آن دیده می شود.

توسعه یک کشور منوط است به داشتن امنیت روانی و امنیت اقتصادی و به تبع آن شکل گیری یک خانواده به عنوان کوچکترین اجزای سازنده ی جامعه و تربیت و آموزش و پرورش صحیح نسل جدید که فردا وارد بازار کار خواهند گردید و نقش مولد را در تولید در این جامعه ایفا خواهند کرد. ولیکن امروز با کاهش نرخ ازدواج که دلایل آن ذکر شد در یک روند کند نسبت به توسعه کشور قرار گرفته ایم و شاید بتوان با نظارت مناسب در روند انتخاب همسر برای ازدواج در سایت همسریابی گامی در جهت تسهیل هزینه جستجو و مبادله در زمینه ازدواج برداشته باشیم و این امر خود می‌تواند گره ای از هزاران گره موجود باز کند.

سایت همسریابی شیدایی بر توان متخصصان خویش در زمینه های روانشناسی و برنامه نویسی رایانه ای و همچنین با یک نگاه جامعه شناسانه عمیق توانست آن است که عشق و شیدایی را در وجود همه ایرانیان بزرگوار نهادینه کرده و بتواند اعتماد عمومی را جلب کرده تا مردم بتوانند در سایت شیدایی عضو گردیده و از طریق این سایت همسر خویش را به شکل مناسب یافت نمایند.

بدین منظور است که ما در سایت همسریابی شیدایی همه لینکهای شهرستان‌ها و استان‌ها را قرار می دهیم تا در سرتاسر ایران همه انسان‌های شامل ازدواج می‌توانند از این ازدواج استفاده نمایند در این صورت است که ما جامعه ای سرفراز و سرزنده خواهیم داشت خواهیم توانست و امنیت روانی و انسانی جامعه را تعیین کرده و در این شرایط به روز و به ازدواج به شدت گران و صرف شده است راهی برای ازدواج آسان در نظر بگیریم.


سلسله مقالاتی که در باب انتخاب همسر وجود دارد می‌تواند به مقالاتی که پروفسور حسین پرهام در این زمینه اقامه نمودند اشاره کرد

پروفسور حسین پرهام جامعه شناس و روان شناس ایرانی آمریکایی که در زمینه‌های به صورت تحقیقات فراوانی کرده است و توانسته است با جامعه‌شناسی خیره سرانه خود عشق را در تمنای وصال یک معشوق به چالش بکشد و اینگونه است که سایت های همسریابی از او به عنوان یکی از بزرگ ترین چهره های زیبای جامعه شناسی جهانی آب می کنند و توانسته است در زمینه عشق و ازدواج و سایت همسریابی به رهیافت های گوناگونی که توانسته است برسد زیرا رسیدن را مطابق با وصال نمی دانند و عشق را از عرصه وصال بیرون می داند و می گوید که عشق و ازدواج دو هفته یک ترازو را پر نمیکنند.

در این میان ما توانستیم در این زمینه باید گفت و گویی به شینیم و عشق را برای مسابقه ازدواج تقسیم نماییم و اگر نتوانیم که انتخاب همسر را با استفاده از ملاک‌ها و معیارهای که میشود در نظر گرفته است به نماییم ما در این زمینه موفق نخواهیم شد تا بتوانیم همسریابی را نهادینه کنیم بهتر است برای ازدواج و همسریابی در عصر نوین از سایت‌های همسریابی استفاده بهینه چندانی نکرد زیرا که اگر این اتفاق بیفتد معلوم نیست که چگونه بتوان با استفاده از نظرات این شهر به اشخاص دیگر رفته بود تا بتوان عشق را نهادینه کرد.

آنچنان که ما از الگوریتم های پیچیده ازدواج و می دهیم معمولاً عشق قاتل ازدواج و ازدواج قاتل عشق است اما شفقت ورزی ورزی در این میان گونه ای دیگری از دوست داشتن است که میتوان جایگزین به جای دوست داشتن در امر ازدواج کردند.

بدین منظور ما توانستیم برای اینکار شفقت و مهرورزی را به گونه‌ای تعریف کنیم تا بتوان از طریق الگوریتم های که در عشق وجود دارد وارد گردید و از این الگوریتم ها به سمت یک ساختار پیوسته ای از عشق در گروه شفقت و مهرورزی پی برد.

عکس های همسر یابی وجود دارد و کمتر سایتی در باب همسریابی وجود دارد که برای هریک از شهرستانها و شهرهای این مرز و بوم کهن لینک مخصوص به خود را قرار داشته باشد از این طریق بتوانند برای همه اعضای خود در سرتاسر نقاط ایران عشق و ازدواج را به ارمغان ببرد و شفقت و مهر ورزی از این کمتر و بیشتر کجا خواهد بود تا در همه شهرهای ایران عشق به مثابه یک وجود متعالی جلوه‌گر گردیده و همسریابی در سایت همسریابی و انتخاب همسر برای ازدواج همیشه به شکل معقول و منطقی در سرتاسر جهان و ایران وجود داشته باشد به این گونه است که زندگی ما را در رنج ها و فروکاستن عمده های ناشی از کمبود در انتخاب همسر ما را یاری خواهد کرد و سایت همسریابی شیدایی بهترین سایت در زمینه ازدواج خواهد شد و این است معجزه عشق و جهان مدرن به طبیعت انتخاب همسر در این سایت آسان و پربازدید.

اگر بتوانیم در زمینه ازدواج در تمام شهرهای ایران عشق و ازدواج را نهادینه کنیم این اولین قدم در راه شناختن یک جامعه تو ساختن یک جامعه توسعه یافته از باغ فرهنگی خواهد بود اولین و مهمترین گام ازدواج و تشکیل خانواده که بنیان یک اجتماع بر آن خواهد بود می باشد و بنیان خانواده های ما با ازدواج با مرد جوان بهتر خواهد یافت.

برای اینکه شهرهای ما از لحاظ فرهنگی به آن بارندگی و روش برسند نیز ازدواج همچنان که بنیان خانواده ها را محکم میکند بنیان وجودی انسان را قوام می‌بخشد و اگر در این زمینه به همه شهرهای ایران برویم می‌توانیم این کمبود را مشاهده کنیم و بهتر است که در این زمینه عشق و ازدواج را نهادینه و تعالی بخش انسانی شود.

سایت همسریابی شیدایی بهترین سایت همسریابی صیغه یابی صیغه یابی سایت صیغه یابی
http://www.samipatogh.ir/ همسریابی موقت همسریابی موقت سایت صیغه یابی