همیشه انتخاب همسر در مقوله ازدواج بسیار پر اهمیت و مهم بوده است و این به آن دلیل است که ما قسمت اعظم زندگی خویش را قرار است در کنار یک همسر و همدم برای همیشه تا پایان عمر طی نماییم. از این رو باید در زمان انتخاب همسر بسیار دقت کنیم و این نکته بدیهی است،اما جدای از این نکته بدیهی واقعا بر اساس چه ملاک هایی همسر آینده باید انتخاب شود اگر این ملاک‌ها و معیارهای قابل مشاهده در دنیای واقعی بر اساس تجارب دیدار مد نظر بگیریم آیا در سایت همسریابی امکان دیدار وجود دارد و یا به طور کلی دیداری که از طریق سایت همسریابی شکل خواهد گرفت به چه اندازه می تواند معیارهای مدنظر یک دیدار پاک و بی آلایش و به دور از خیانت رقم بزند.

آیا در معرفی که در فضای مجازی صورت گرفته است افراد واقعاً اطلاعات صحیح و درستی از خویش می گذارند یا خیر؟

همیشه در واقع نمایی اطلاعات کاربران در سایت های همسریابی باید شک کرد اما این بدان معنی نیست که همه یا قسمت اعظمی از این اطلاعات نادرست است بلکه تعداد معدود و انگشت شماری که اطلاعات ناصواب وارد می کنند این اعتماد عمومی را سلب کرده و باعث می گردند که انسان به همه افراد نگاه نادرست داشته باشد اما به هر حال گریزی از این مطلب نیست پس باید در همسریابی نیز نگاه محتاطانه همیشه سرلوحه کار کاربران قرار بگیرد.

اما با وجود همه این پرسش را ما به شما می‌گوییم که ازدواج از طریق سایت همسریابی در صورت استفاده آگاهانه و بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در خود سایت بسیار مفید خواهد بود.