ازدواج موقت یکی از اقسام بسیار جالب و لذت بخش ازدواج است. اول باید یادآوری کنم ازدواج دو بخش است ولی ازدواج دائم و دومی ازدواج موقت بخش ازدواج دائم تا زمانی که موقت است خیلی لذت بخش است اما از زمانی که این دائم بودند خود را نشان می‌دهد پدر آدم را در می آورد.

کلا ازدواج چیست بسیار نادرستی است انسان اصولا نباید ازدواج کند اما اگر این ازدواج را کرد بهتر است از موقت  باشد.

شما بیاید و بگوید ازدواج دائم خوب است خدا شاهد است که همه ما می‌دانیم به همه آنهایی که این ازدواج را از نوع دائم کرده اند می دانند که ازدواج دائم بسیار نادرست به درد نخور و تمام را تنها و تنها در ازدواج موقت باید چشید و اینگونه است که شما اگر در سایت‌های همسریابی مراجعه کنید می‌بینید که آنان که تمایل به همسریابی موقت دارند بسیار بیشتر از آنانی هستند که تمایلشان به ازدواج دائم می باشد.

در گل بهترین راه ازدواج این است که شما ازدواج نکنید. اما اگر این بهترین راه را نرفتی و سعی کردی از راه های دیگر ازدواج را آزمایش کنید بهتر است ازدواج دائم را بیخیال و ازدواج موقت را در سرلوحه اهداف خویش قرار دهید در این موارد بهتر است از سایت های همسریابی و صیغه یابی کمک بطلبید. این سایت ها شما را رهنمون خواهند کرد که بروید و برای خود در صورت داشتن پول ازدواج موقت کنید. در کل بازده سایت همسریابی برای ازدواج موقت عیدی بسیار مناسب است اما در مورد ازدواج دائم فکر نکند که ایده سایت‌های همسریابی جای بسیار مناسبی برای ازدواج دائم را بتوانند معرفی کنند. چون معمولاً دختران در خانه هایشان نشسته در درون سایت های همسریابی و پدر مادر آنها نیز منتظر خواستگار در خانه شان هستند نه در فضای مجازی.

اما در مورد ازدواج موقت یا به عبارتی همان همسریابی این امر باشد هیچ پدر مادری برای ازدواج موقت دخترشان در خانه نشسته اند منتظر خواستگار باشند اینگونه است که پسران وارد وادی ازدواج موفق میگردند.

تا به حال دقت کرده اید که ازدواج موقت با ازدواج موقت چندان تفاوتی ندارد چون واقعاً همه ازدواج های موقت ازدواج موفق می باشند.

اما در مورد ازدواج دائم می توانیم آنها را ازدواج‌های سالم نیز به نامیم. بماند که برخی ها از ازدواج دائم به مثابه یک ازدواج ظالم ذکر می‌کنند.