امروزه در ازدواج راهکارهای نوینی برای روش انتخاب همسر شکل گرفته است که بسیار جدید و نو می نماید و استفاده از آن ها می تواند راهکار مناسبی برای انتخاب همسر باشد ب در صورت استفاده ناصحیح شاید موجب مشکلات عدیده ای در زندگی مشترک گردد.

در این میان روش استفاده از فضای مجازی برای همسر یابی طریق سایت همسریابی صورت می گیرد روشی است که بسیار به کار می آید و جدایی از نظرات مثبت و منفی که در جامعه نسبت به آنها وجود دارد بسیار مورد استفاده قرار گرفته است البته هیچ وقت نمی توان روشی را به عنوان بهترین روش معرفی کرد و یا حتی آن را راهکار نامناسبی برای انتخاب همسر دانست ولیکن بسته به نوع استفاده و البته نهادینه شدن فرهنگ چنین انتخابی می‌تواند چنین امری مفید به فایده باشد و یا موجب گمراهی در انتخاب همسر گردد.

البته هر روشی یقینا در صورت استفاده صحیح به احتمال زیاد مفید خواهد بود و یا در صورت نداشتن معرفت و آگاهی نسبت به چنین نوع انتخابی و شاید هم نبودن نیت درست روش مناسبی نخواهد بود.

اما مزایای استفاده از فضای مجازی و سایت همسریابی برای انتخاب همسر در امر مهم ازدواج چیست؟

آیا واقعاً این امر می تواند مفید باشد و یا چنین امری دور از ذهن و دور از واقعیت خواهد بود و ذات چنین انتخاب هایی اساساً منافی یک انتخاب درست می باشد.

همه ما میدانیم که هیچ امکانی به هیچ ابزاری در ذات خود نمی تواند منفی باشد،و همه مسئله در این است که نحوه استفاده باید چگونه باشد این نیز بسته به نوع فرهنگ سازی که در جامعه ای انجام گرفته است و یا در حال شکل گیری است می تواند متاثر از این نکات باشد.

ازدواج مقوله بسیار مهمی می باشد و در طول تاریخ همیشه جای پرسش برای انسان باقی بوده است که بهترین روش برای انتخاب همسر چه می‌تواند باشد البته یقیناً در گذشته و در قدیم زمانی که چیزی به نام فضای مجازی نبود و یا حتی ابزارهای ارتباط دسته جمعی و ابزارهای ارتباط های فردی نیز وجود نداشت بهترین روش و شاید تنها روش انتخابی بود که توسط خانواده ها صورت می گرفت. شما دنیای را فرض کنید که در آن نه تنها اینترنت ماهواره تلویزیون و فضای مجازی وجود ندارد بلکه تلفن و ابزار ارتباط از راه دور نیز وجود ندارد و بعد از آن جامعه را فرض کنید که علاوه بر نداشتن اینها ارتباط بین دختر و پسر چندان محلی از اعراب ندارد به نوعی تابو شمرده می‌شود پس چه امکانی وجود دارد که یک زوج قبل از ازدواج بتوانند برای تشکیل خانواده به سادگی گفت و گو کنند پس تنها راهی که می ماند انتخابی است که پدر و مادر و بزرگان فامیل برای شخص انجام میدهند و بعد از این که رسمش کسی همسرش ما شد تازه شما امکان آن را می یابید که با او گفت و گو کنید. و البته به این نیز می افزاییم که شاید اصلاً گفت و گوی در کار نخواهد بود زیرا گفت و گو برای ازدواج در قبل از ازدواج معنا دارد و بعد از ازدواج بیشتر باید به سمت سازش رفت تا گفت و گو و داشتن ملاک و معیارهای برای انتخاب همسر.

اما در عصر نوین با استفاده از اینترنت فضای مجازی و ابزارهای ارتباطات دسته جمعی و فردی شیوه انتخاب همسر نیز تفاوت نموده است و البته لحظه به لحظه این افتراق بیشتر می‌گردد.

پس یقیناً روش های تازه و جدیدی شکل خواهد گرفت و ملاک ها و معیارها نیز می تواند آنقدر گسترده گردد که عملاً عده بسیاری از دختران ایا پسران برای فرد خارج است محدوده انتخاب باشد.

پس این امر موجب خواهد شد که ما دایره ی انتخاب‌های خود را گسترده کنیم،

و این گستردگی نیز در فضای مجازی خود را نشان خواهد داد و انتخاب های اینترنتی در سایت‌های همسریابی به نظر بهترین گزینه برای این کار می باشد.

البته باید این نکته را از نظر دور نکرد که فعلا سایت های همسریابی کارکرد مناسب خویش را در جامعه ما نیافته اند بسیاری از سوالاتی که در این سایت مطرح می شود سطحی می باشد و یقین انتخاب بر اساس پاسخ به این پرسش هانمی‌تواند ارضا کننده نیاز عاطفی روانی و منطقی در یک ازدواج باشد.

البته نباید این را نیز از نظر به دور داشت که نیت افراد به هیچ وجه در این سایت ها مشخص نیست و شاید راه بسیاری باید پیمود تا نهادینه شدن صداقت و فرهنگ نیت های پاک در سایت‌های همسریابی.