🔴سه راه مختلف برای تغذیه روحی همسرتان :

روزی ۳دقیقه به همسر خود ۳ وعده غذای عشق دهید:

۱- توجه 

۲- عاطفه 

۳- سپاسگزاری


🔺وعده اول صبح قبل از این که از تخت خود بیرون بیاید، به او لبخند بزنید.

🔺وعده دوم میان روز با گفتگوی تلفنی با همسرتان می باشد.

🔺وعده سوم قبل از این که بخوابید حتما از او بابت زحماتش تشکر کنید.


✅در ضمن حتما میان وعده غذایی عشقی را یادتان نرود.


میان وعده عشق به شرح زیر است:


🔸وقتی از کنار او رد می شوید حتما زیبا از او استقبال کنید.

🔹یک تلفن فوری بزنید و بگویید دوستت دارم.

🔸او را تحسین کنید چقدر خوشگل شده ای

🔹با یک نگاه یا لبخند عشق خود را نشان دهید.

🔸یادداشتهای عاشقانه یا پیام عاشقانه به همسرتان بدهید.