درباره ازدواج بسیار گفته شده است که ما هم یکی از آنها هستیم که در این زمینه بسیار اندیشیده‌ایم. مقوله‌ای که در باب آن بسیار جای برف وجود دارد در درجه اول انتخاب همسر می باشد که آن را باید اساسی ترین مرحله ازدواج نام نهیم.

مسئله اصلی و اساسی در انتخاب همسر مطابقت شخص انتخاب شده با شخصیت ما می باشد و اصولاً این مطابقت باید در زمینه سلیقه ها و عقیده ها به نحو محسوسی همپوشانی داشته باشد. وجود یک جامعه آماری بالا امکان انتخاب همچین همسری را از میان همه افراد واجدین شرایط ازدواج بهتر و بیشتر فراهم خواهد کرد و این خود به این علت است که مشخص است که هر چه تعداد گزینه های انتخابی بیشتر شود امکان خطا کردن در کارپایین خواهد آمد.

روزی که شما به این احساس برسید که دیگر وقت آن است که ازدواج کنیم شاید چندان فرصت زیادی برای انتخاب همسر برای خود ندارید بسیار سخت است که خانه های بسیاری در فتح شود تا دختر مورد علاقه یا همسر مورد علاقه اش را انتخاب کنید نهایتا شما بتوانید به تعداد معدودی از دختران تقاضای ازدواج بدهید از این میان نیز بسیار اندک خواهد بود زمانی که شما میتوانید پرستان را داشته باشید که با متقاضیان جنس مخالف ازدواج صحبت کنید.

اما این امر در سایت های همسریابی به نحوه محسوسی این مساله ها حل شده‌اند و در صورت استفاده صحیح از یک سایت همسریابی می‌توان در مقوله انتخاب همسر برای ازدواج گام مناسبی برداشت.

فرهنگ استفاده از فضای مجازی و به تبع آن سایت همسریابی شاید فعلا در جامعه امروز ایران به نحوه شناخته شده‌ای فراگیرنگشته است ولیکن روز به روز بر متقاضیان ازدواج از چنین سایتهای افزوده می‌گردد و حتی با وجود فیلترینگ این سایت ها باز هم این سایت ها به سادگی در فضای مجازی فعالیت می کنند این امر خود این نکته را نشان میدهد که بازخورد های صورت گرفته از جانب  به مردم  و برخوردهای که مسئولین انجام می‌دهند چندان سهم رضایتی برای جامعه ایجاد نکرده است این سایت ها همچنان در کارهای خود ادامه می‌دهند و این نشان می دهد که اصولاً نباید با این نوع از ابزار جدیدی چه به نام فضای مجازی اینترنت و درون آن به نام همسریابی نبایدسر جنگ داشت بلکه فرهنگ‌سازی مناسب را انجام داد و روند نظارت نهادهای قانونی و مدنی بر روند کار این سایت ها باید دخیل شود.

به نظر نگارنده آنچه که در جامعه امروز ایران صورت می گیرد در مسیر صحیح بلکه در مسیر ناهمواری است که حتی فرهنگ جامعه را نیز متضرر خواهد نمود شما به سادگی به این امر بیاندیشید که این سایت ها از جانب نهادهای قانونی فیلتر می گردند اما روز به روز بر اعضای چنین سایت هایی که متقاضی ازدواج هستند افزوده می گردد این نشان می‌دهد که چیزی در این میان کم است و آن همین سایت‌های همسریابی هستند ولیکن اگر بتوانبا تظارت نهادهای قانونی در چنین سایت هایی به فعالیت پرداخت بیشتر سهم بی‌فرهنگی ها و اباحه گری ها و نیز جرم هایی که مرتکب شده‌اند کاهش خواهد یافت.

به هر حال جای بحث نیست که متاسفانه سایتهای همسریابی نیست به محلی برای سودا های تجاری تبدیل شده و چندان اهمیتی ندارد که آیا ازدواج مناسبی در این سایت ها صورت می گیرد یا نه بلکه بیشتر متکی به ر و ارقام کمی هستند و کیفیت را چندان سرمایه‌گذاری برای آن قائل نیستند و این می‌شود که امروز طبق آمارهایی که برای سال گذشته داده شده است میزان طلاق به شدت افزایش یافته است در حالی که میزان ازدواج نیز کاهش یافته و نسبت به مشاوره سال قبل و این یعنی زنگ خطری برای جامعه اکنون ایران.

همسریابی سایت صیغه یابی سایت صیغه موقت سایت صیغه یابی همسریابی دائم صیغه یابیhttp://www.yekkamand.ir/ صیقه صیقه