🔵همراهی با همسر خیلی خوبه و لازمه ولی نباید اونقدر این همراهی پررنگ باشه که چیزی از علایق و #شخصیت خودتون باقی نمونه!
🍃🌹

🔵بعضی خانوما #ازدواج که میکنن کلا خودشونو یادشون میره. کلا میشن نسخه دوم همسرشون!
🍃🌹

و این از دو جهت مضره:
یک:موقع ازدواج همین تفاوت های شما با همسرتون بوده که جذاب بوده و باعث شده انتخابش کنین و انتخابتون کنه و اگر این تفاوت ها صفر بشن #جذابیت هم به تبعش کم رنگ میشه. باید صمیمی باشید ولی در عین حفظ تفاوتها.
🍃🌹

🔵دوم اینکه اگر از خودتون و علایقتون و .. بگذرین و بشین دقیقا اونی که همسرتون میخواد بعد از یه مدت حس میکنین تلف شدین! حس میکنین در حق خودتون #خیانت کردین. حس میکنین سرجای خودتون واینستادین...
🍃🌹

🔵بازهم تاکید میکنم نمیگم صمیمی  نباشین. نمیگم به خواسته هاشون دل ندین. همه ی اینا #سرجاش ولی خودتون هم باشین. برای خودتونو علایقتون هم وقت بذارین. به فکر حال دل خودتونم باشین . دل خوشی های #شخصی تونو دوست داشته باشین و بهشون برسین. هم حال #خودتون خوب میشه و هم حال #همسرتون.