بهترین کار به هنگام بهانه گیری همسرتان این است که او را به حال خودش رها کنید. 


 یادتان باشد مقابله به مثل کردن، وضعیت را وخیم تر می کند و ماحصلی جز جنگ و دعوا نخواهد داشت.


⚪️ بپذیرید به هر دلیلی "شغلی، شخصی، اجتماعی و…" ، همسرتان آشفته و مضطرب است و بهانه جویی در خانه را به عنوان راهی برای تخلیه هیجان منفی خود انتخاب کرده است.  او با بهانه جویی می خواهد استرس و اضطراب درونی خود را کاهش دهد.


پس شما باید هوشیارانه عمل کنید و با توسل به سکوت و تغییر بحث، غائله را بخوابانید.  مطمئن باشید همسرتان پس از آرامش به سراغ تان می آید و با صحبت کردن از شما دلجویی میکند.