🌾🌸🍃🌺🌾🌸🍃🌺


1) مرگ همسر (100)

2) طلاق (73)

3) جدایی زناشویی (65)

4) زندانی شدن (63)

5) مرگ یکی از اعضاء خانواده (63)

6) جراحت یا بیماری شخصی (53)

7) ازدواج (50)

8) اخراج شدن از کار (47)

9) آشتی با همسر (45)

10) بازنشستگی (45)

11) تغییر وضعیت سلامتی یکی از اعضا خانواده (44)

12) بارداری (40)

13) مشکلات جنسی (39)

14) اضافه شدن عضوی به خانواده (39)

15) تغییر در امور تجاری (38)

16) تغییر در وضعیت مالی (37)

17) مرگ دوستی نزدیک (37)

18) تغییر شغل (36)

19) تغییر در میزان مشاجرات با همسر (35)

20) وام بانکی بیش از ده هزار دلار (31)

21) جدا شدن دختر یا پسر از خانواده (29)

22) مشکلات با خانواده همسر (22)


#رویدادهای_نشاط‌آوری_که_ضداسترس عمل میکنند:


1) پس انداز کردن پول

2) ارتباط خوب با همسر یا معشوق

3) تعامل با دبگران ( شرکت در مهمانی ها ، بودن با دوستان و غیره )

4) مطالعه کردن

5) خرید کردن

6) صرف وقت با خانواده

7) روابط جنسی

8) رشد شخصی

9) انجام کارهای داوطلبانه

10) یک شنونده"خوب"بودن


📚 منبع : کتاب #روانشناسی‌سلامت

✍🏻 نوشته : #کاترین‌ساندرسون