🍃تنها ۱۲ درصد از مردان #خیانتکار معتقدند که #معشوقه شان اندام و چهره ای جذاب تر از همسرشان دارد


🍃به عبارت دیگر برخلاف تصور عموم، مردان به خاطر داشتن یک رابطه ی جنسی گرم تر با زنی زیباتر به سوی خیانت نمی روند بلکه دلیل اصلی آن ها برای خیانت، #عاطفی است.


🍃ابتدا یک رابطه ی #عاطفی بین مرد و معشوقه شکل می گیرد و رابطه ی جنسی به دنبال آن آغاز خواهد شد.


🍃اگر از #خیانت همسر خود می ترسید به دنبال ایجاد رابطه ی عاطفی محکم تر و عاشقانه تری با همسرتان باشید نه این که خود را لاغرتر کنید و یا سعی در زیباتر کردن چهره ی خود داشته باشید